Duyurular & Yönetmelikler

Epsay Üyelere özel bilgilendirme

Cep telefonu ve tablet uyumlu internet sitemizden borç ve ödemeleriz ile diğer dokümanları takip edebilmeniz için yapmanız gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır...
Daha fazla bilgi

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları...
Daha fazla bilgi

Tebligat Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili...
Daha fazla bilgi

Asansör Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda...
Daha fazla bilgi

Isı ve Su Sayacı Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde...
Daha fazla bilgi